Monografie

Książki autorskie poświęcone historii czasopism społeczno-kulturalnych, życiu literackiemu i piśmiennictwu kobiet od końca XIX wieku do połowy XX wieku.

Opublikowałam

Spór o Polską Akademię Literatury

Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Poznań 2023

SPIS TREŚCI

Między „Sterem” lwowskim i warszawskim.
Działalność społeczna i publicystyczna Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit na początku XX wieku

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2021

SPIS TREŚCI

„Ster” pod redakcją Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit. Lwów 1895-1897
(z antologią i bibliografią zawartości)

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2017

SPIS TREŚCI

Między Młodą Polską, Skamandrem i Awangardą.
Kobiety piszące wiersze w dwudziestoleciu międzywojennym

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2014

SPIS TREŚCI

Życie świadome.
O nowoczesnej prozie intelektualnej Ireny Krzywickiej

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2010

SPIS TREŚCI

Zachód w oczach liberałów.
Literatura niemiecka, francuska i angielska na łamach "Wiadomości literackich" (1924–1939)

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2006

SPIS TREŚCI

Recepcja literatury rosyjskiej na łamach „Wiadomości Literackich” (1924–1939)

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2005

SPIS TREŚCI

Używamy plików cookies... Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.