Monografie

Recepcja literatury rosyjskiej na łamach „Wiadomości Literackich” (1924–1939)

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2005

Opis

„Wiadomości Literackie" redagowane przez Mieczysława Grydzewskiego w Warszawie w latach 1924-1939 były pierwszym w Polsce niepodległej nowoczesnym magazynem społeczno-kulturalnym, który traktował literaturę jednocześnie jako sztukę, jako narzędzie do popularyzacji światopoglądu liberalnego oraz jako towar.

Zgodnie z założeniem programowym pismo prezentowało utwory i sylwetki zarówno kanonicznych pisarzy rosyjskich XIX i XX wieku oraz pisarzy radzieckich XX wieku, jak również artystów drugo- i trzeciorzędnych, reprezentujących różne kierunki literackie i opcje światopoglądowe. W ten sposób stało się dla przeciętnego polskiego inteligenta okresu międzywojennego jednym z najważniejszych źródeł wiedzy na temat literatury dawnej i współczesnej Rosji i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Recenzje

 • Rec. Przemysław Pietrzak, „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 2, s. 218–222. czytaj tutaj

Spis treści

 • Przedmowa
Rozdział I.
Komunikacja literacka a komunikacja prasowa
 • Komunikacja prasowa jako odmiana komunikacji literackiej
 • „Wiadomości Literackich" umowa z czytelnikiem
Rozdział II.
Stan badań nad „Wiadomościami Literackimi"
Rozdział III.
Recepcja literatur obcych na łamach czasopism społeczno-kulturalnych i literackich w okresie dwudziestolecia międzywojennego
 • Wśród czasopism dwudziestolecia międzywojennego
 • Literatury obce na łamach czasopism społeczno-kulturalnych i literackich w okresie dwudziestolecia międzywojennego
Rozdział IV.
Program artystyczny i ideowy „Wiadomości Literackich"
Rozdział V.
Rosja i literatura rosyjska na łamach „Wiadomości Literackich"
 • Polsko-rosyjskie związki literackie do 1939 roku
 • Rosja w „Wiadomościach Literackich"
 • Literatura rosyjska na łamach „Wiadomości Literackich"
 • Zakończenie
 • Wybrana bibliografia
 • Indeks
 • Summary
POWRÓT

Używamy plików cookies... Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.