Udział w przewodach naukowych

Recenzje w przewodach habilitacyjnych, zakończonych nadaniem stopnia doktora habilitowango nauk humanistycznych w dyscyplinie Literaturoznawstwo:

Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr hab. Ewy Tierling-Śledź (Uniwersytet Szczeciński) – postępowanie habilitacyjne przeprowadzone na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2014 r.

Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr hab. Moniki Świerkosz (Uniwersytet Jagielloński) – postępowanie habilitacyjne przeprowadzone na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2018 r.

Opinie w przewodach habilitacyjnych zakończonych nadaniem stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie Literaturoznawstwo:

Opinia w postępowaniu habilitacyjnym dr hab. Bernadetty Darskiej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) przeprowadzonym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2015 r.

Opinia w postępowaniu habilitacyjnym dr hab. Anny Wal (Uniwersytet Rzeszowski) przeprowadzonym na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2015 r.

Opinia w postępowaniu habilitacyjnym dra hab. Macieja Dudy (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) przeprowadzonym na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2018 r.

Opinia w postępowaniu habilitacyjnym dra hab. Mateusza Skuchy (Uniwersytet Jagielloński) przeprowadzonym na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2018 r.

Funkcja sekretarza w przewodach habilitacyjnych zakończonych nadaniem stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie Literaturoznawstwo:

Przewód habilitacyjny dra hab. Piotra Krupińskiego (Uniwersytet Szczeciński) przeprowadzony na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w 2017 r.

Recenzje w przewodach doktorskich zakończonych nadaniem stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie Literaturoznawstwo:

 • dr Paulina Kruszczyńska
  Związki kazirodcze w literaturze Młodej Polski – praca doktorska napisana pod opieką naukową prof. dr hab. Danuty Dąbrowskiej i obroniona na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w 2012 r.
 • dr Lucyna Marzec
  Gatunki pisarstwa historycznego Jadwigi Żylińskiej – praca doktorska napisana pod opieką naukową prof. dr hab. Ewy Kraskowskiej i obroniona na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2012 r.
 • dr Olga Soporowska-Wojtczak
  Twórczość Elżbiety Szemplińskiej-Sobolewskiej – praca doktorska napisana pod opieką naukową prof. dr hab. Ewy Kraskowskiej i obroniona na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2013 r.
 • dr Agnieszka Roguska
  Fortepian w kulturze i literaturze polskiej (od XIX wieku do dziś). Przegląd zagadnień – praca doktorska napisana pod opieką naukową prof. dra hab. Andrzeja Skrendy i obroniona na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w 2017 r.
 • dr Magdalena E. Komosa-Kaźmierczak
  Uobecnianie historii w najnowszej prozie po roku 1989 – praca doktorska napisana pod opieką naukową dr hab. Aleksandry Kosickiej-Pajewskiej, prof. UAM w Poznaniu i obroniona na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2018 r.
 • dr Julia Poświatowska
  Polskie kryminały kobiece w XXI wieku wobec tradycji gatunkowych oraz dyskursów emancypacyjnych – praca doktorska napisana pod opieką naukową prof. dr hab. Ingi Iwasiów i obroniona na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w 2019 r.
 • dr Ewelina Chodakowska
  Żywe wiązania. Historia i historie w twórczości Igora Newerlego – praca doktorska napisana pod opieką naukową prof. dra hab. Zbigniewa Kopcia i obroniona na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2019 r.

Używamy plików cookies... Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.