Monografie

Życie świadome.
O nowoczesnej prozie intelektualnej Ireny Krzywickiej

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2010

Opis

Jest to pierwsze opracowanie międzywojennej publicystyki społecznej i literackiej Ireny Krzywickiej.

Krzywicka – synowa wielkiego socjologa Ludwika Krzywickiego, przyjaciółka Skamandrytów i Tadeusza Żeleńskiego-Boya, współpracowniczka tygodnika społeczno-kulturalnego „Wiadomości Literackie” – wzbudzała i nadal wzbudza kontrowersje zarówno z powodu swobodnego stylu życia, jak i radykalizmu, z jakim broniła liberalnych wartości.

Książka poświęcona pisarstwu Krzywickiej dzieli się na cztery rozdziały. Pierwszy – Genealogia – przedstawia szeroki kontekst kulturowy, z którego wyrasta jej twórczość, a na który składa się pochodzenie żydowskie, awangarda w plastyce i literaturze, socjologia i socjalizm. Drugie studium – Genologia – to analiza gatunków intelektualnej prozy uprawianych przez Krzywicką: wywiadów, recenzji literackich i teatralnych, felietonów i reportaży sądowych. Po Genologii następuje Ideologia, czyli rekonstrukcja tego, „co” udało się Krzywickiej powiedzieć za pomocą opisanych wcześniej form. Opowieść zamyka Archeologia, której przedmiotem jest międzywojenna recepcja wypowiedzi prasowych Krzywickiej.

Klamrę Życia świadomego stanowi Wstęp, zawierający stan badań nad publicystyką Krzywickiej, oraz zrekonstruowany Katalog jej tekstów rozproszonych po czasopismach międzywojennych.

Recenzje

 • Rec. Anna Łebkowska, Krzywicka czytana dzisiaj, „Ruch Literacki” 2011, z. 4/5, s. 501–504.
 • Rec. Anna Nasiłowska, Życie świadome i nieświadome, „Teksty Drugie” 2011, z. 4, s. 120–125. czytaj tutaj
 • Rec. Katarzyna Szopa, Świadome życie gorszycielki, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2012, z. 1/2 s. 291–295. czytaj tutaj

Spis treści

 • WSTĘP
  1. Krystalizacje
  2. Stan badań
  3. Założenia i układ książki
Rozdział I
 • GENEALOGIA
  1. Biografia, czyli „przedsięwzięcie karkołomne"
  2. Socjalizm, czyli „ideologiczna huśtawka"
  3. Socjologia, czyli „część własnej naszej osoby"
  4. Sztuka i rewolucja, czyli ,Wielka Przemiana"
  5. Sztuka i moralność, czyli „Biblioteka Boya"
  6. „Wiadomości Literackie", czyli „żadnych dogmatów"
  7. Kobieta nowoczesna, czyli niekoniecznie „kobieta aktywna"
Rozdział II
 • GENOLOGIA
  1. Wywiady
  2. Recenzje
  3. Felieton
  4. Reportaże
Rozdział III
 • IDEOLOGIA
  1. Literatura — chwytać życie „na gorącym uczynku" i „dawać do myślenia"
  2. Życie
Rozdział IV
 • ARCHEOLOGIA
  1. Lata 1927-1932 — zaangażowanie w literaturę
  2. Lata 1932-1939 — zaangażowanie w reformę obyczajów
ZAKOŃCZENIE
 • Katalog publikacji Ireny Krzywickiej w układzie chronologicznym
 • Wybrana bibliografia
 • Indeks nazwisk
 • Summary
POWRÓT

Używamy plików cookies... Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.