Monografie

Między Młodą Polską, Skamandrem i Awangardą.
Kobiety piszące wiersze w dwudziestoleciu międzywojennym

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2014

Opis

Monografia poświęcona jest polskim poetkom międzywojennym, które albo funkcjonują na marginesach polskich bibliografii, encyklopedii literackich i podręczników uniwersyteckich, albo są w nich w ogóle nieobecne.

Książka została podzielona na siedem rozdziałów, z których każdy może być czytany jako osobna synteza kolejnych zagadnień: historii pojęcia literatury kobiecej, kontekstu politycznego i społecznego literatury pisanej przez kobiety w pierwszych dekadach XX wieku, sposobów funkcjonowania poetek w pracach zbiorowych i w międzywojennym życiu literackim.

Spis treści

  • Wstęp
  • Literatura kobiet - literatura kobieca
  • Kobiety i literatura w dwudziestoleciu międzywojennym
  • Poetki w antologiach
  • Poetki w cieniu Młodej Polski, Skamandra i Awangardy
  • Poetki w grupach poetyckich - Skamander
  • Poetki w grupach poetyckich - Kwadryga
  • Parnasistka Zuzanna Rabska
  • Indeks nazwisk
  • Summary
POWRÓT

Używamy plików cookies... Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.