Artykuły

Prace autorskie opublikowane w monografiach zbiorowych i czasopismach naukowych.

Opublikowałam

2023

Die Rezeption deutscher Literatur in den Spalten der polnischen Wochenzeitschrift Wiadomości Literackie (Warschau 1924-1939), Übersetzt von Dorota Sośnicka, w: Kulturen der Kritik und das Projekt einer mitteleuropäischen Moderne, Herausgegeben von Sibylle Schönborn und Fabian Wilhelmi, AISTHESIS VERLAG Bielefeld 2023, s. 214–226.

"Karol Irzykowski i Królewski łachman”. Przyczynek do nienapisanej książki o polskiej akademii literatury, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2023, nr 13(16), s. 257–276. przejdź do artykułu

2022

Spuścizna Teodory Męczkowskiej w badaniach nad dziejami polskiego ruchu kobiecego, „Sztuka Edycji. Studia tekstologiczne i edytorskie” 2022, nr 1. przejdź do artykułu

2021

La réalité soviétique au prisme du regard des femmes polonaises (1930–1939), traduction de Agnieszka Grudzińska „Recherches & Travaux” 2021, z. 98. przejdź do artykułu

Proza intelektualna Ireny Krzywickiej, w: Zapisane. Reportaż międzywojenny interpretowany przez pisarzy i historyków literatury, red. Urszula Glensk, Irek Grin, Kraków 2021.

2020

Polskie Stowarzyszenie Równouprawnienia Kobiet (1907–1914) w świetle relacji autobiograficznych, prasy kobiecej i historiografii feministycznej, „Wielogłos” 2020, nr 2(44). przejdź do artykułu

2019

Działalność feministek skupionych wokół Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit w procesie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego przed Wielką Wojną, „Teksty Drugie” 2019, nr 3. przejdź do artykułu

Słabi. Rzecz o międzywojennych wykluczonych, „Teksty Drugie” 2019, nr 6 [rec. Monografii: Urszula Glensk, Historia słabych. Reportaż i życie w dwudziestoleciu międzywojennym (1918–1939), Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”: Kraków 2014]. przejdź do artykułu

Emancypacja kobiet w publicystyce Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit na łamach „Przeglądu Tygodniowego” w latach 1893–1895, w: Przemiany dyskursu emancypacyjnego kobiet, seria II: Perspektywa polska, Białystok 2019.

2018

Zofia Wojnarowska – poetka dla dzieci, poetka miłości, poetka rewolucji, „Poznańskie Prace Polonistyczne” 2018, nr 32 (52). przejdź do artykułu

Kwadryga i Nina Rydzewska, w: Kobiece dwudziestolecie 1918-1939, wstęp Barbara Czarnecka, red. Radosław Sioma, Toruń 2018.

Macierzyństwo w międzywojennej poezji kobiet, w: Formy (nie)obecności. Szkice o współczesnej poezji kobiet, red. Joanna Grądziel-Wójcik, Agnieszka Kwiatkowska, Edyta Sołtys-Lewandowska, Kraków 2018.

Miejsce tzw. gospodarstwa kobiecego w gospodarce krajowej w świetle materiałów publikowanych na łamach czasopisma „Ster” (Lwów 18951– 1897), w: Modele aktywności politycznej polek od XIX do XXI wieku, red. Agata Siwiec, Joanna Szyszko-Trojanowska, Agata Zawiszewska, Szczecin 2018.

2017

POLISH SUFFRAGETTES AND THE EUROPEAN WOMEN'S MOVEMENT AT THE TURN OF THE 19TH AND 20TH CENTURIES ON THE EXAMPLE OF PAULINA KUCZALSKA-REINSCHMIT'S SOCIAL ACTIVISM AND JOURNALISM, translated by Barbara Braid [Polskie sufrażystki wobec europejskiego ruchu kobiecego na przełomie XIX i XX w. - na przykładzie działalności społecznej i publicystycznej Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit], „Rocznik Komparatystyczny” 2017, nr 8. przejdź do artykułu

Listy Ludwika Krzywickiego do żony z Londynu (1895), „Sztuka Edycji. Studia tekstologiczne i edytorskie” 2017, nr 1. przejdź do artykułu

Zagadnienie małżeństwa na łamach czasopisma „Ster” pod redakcją Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit (edycja warszawska 1907–1914), w: Wymiary tolerancji w literaturze lat 1864-1914, red. Magdalena Kłosińska, Anna Kowalczyk, Magdalena Leśniewska, Izabela Poniatowska, Anna Wietecha, Warszawa 2017.

Niezrealizowane macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety w międzywojennej powieści kobiecej, w: Współczesny i dawny obraz dziecka w literaturze i kulturze, red. Leonarda Mariak, Joanna Rychter, Szczecin 2017.

Nowa Kobieta – anglosaska figura i polskie figuracje, w: Nowa Kobieta – figury i figuracje, red. Inga Iwasiów, Aleksandra Krukowska, Agata Zawiszewska, Szczecin 2017.

2016

Obraz mężczyzny w dramacie „Siostry” (1906) Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit, w: Współczesny i dawny obraz mężczyzny w literaturze i kulturze, red. Leonarda Mariak, Joanna Rychter, Szczecin 2016.

Kobiety w pierwszej części „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, w: Przerabianie Żeromskiego, red. Tatiana Czerska, Wrocław 2016.

Polski ruch kobiecy wobec tradycji romantycznej. Na przykładzie czasopisma „Ster” pod redakcją Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit, w: Romantyzm w kulturze popularnej, red. Danuta Dąbrowska, Magdalena Litwin, Szczecin 2016.

AKTIVITÄTSMODELLE DER DEUTSCHEN FRAUENBEWEGUNG UM DIE WENDE VOM 19. ZUM 20. JAHRHUNDERT IN GESELLSCHAFTLICHER UND PUBLIZISTISCHER TÄTIGKEIT VON PAULINA KUCZALSKA-REINSCHMIT, übersetzt Dorota Sośnicka [Modele aktywności niemieckiego ruchu kobiecego na przełomie XIX i XX w. w działalności społecznej i publicystycznej Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit], „Colloquia Germanica Stetiniensia” 2016, nr 25. przejdź do artykułu

LVOVSKÉ EMANCIPANTKY VE SROVNÁNÍ S ČESKÝM ŽENSKÝM HNUTÍM NA SKLONKU 19. STOLETÍ. NA PŘÍKLADU ČASOPISU „STER“ („KORMIDLO“), ZA REDAKCE PAULINY KUCZALSKÉ-REINSCHMIT (1895–1897), překl. Markéta Fucimanová [Lwowskie feministki wobec czeskiego ruchu kobiecego u schyłku XIX wieku. Na przykładzie czasopisma „Ster” pod redakcją Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit (1895–1897)], „Annales Neophilologiarum” 2016, nr 10. przejdź do artykułu

Nie/wygodne wątki w biografii i działalności społecznej Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit, w: Sporne postaci polskiej krytyki feministycznej (po roku 1989), red. Monika Świerkosz, Gdańsk 2016.

Komitet Damski przy warszawskim oddziale Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku, w: Ekomodernizmy, red. Dariusz Piechota, Ewa Trześniewska, Lublin 2016.

Wątek medyczny w debiucie publicystycznym Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit na łamach „Echa” (1881–1882), w: Kobieta, literatura, medycyna, red. Arleta Galant, Agata Zawiszewska, Szczecin 2016.

Niezrealizowane macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety w międzywojennej powieści kobiecej, tekst wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Współczesny i dawny obraz dziecka w literaturze, języku, kulturze i sztuce, zorganizowanej w dniach 1–3 czerwca 2016 r. w Pobierowie przez Zakład Historii Języka Polskiego w IPiK US – tekst w druku.

Recepcja socjologii Ludwika Krzywickiego w środowisku emancypantek warszawskich – tekst wygłoszony podczas ogólnopolskiego seminarium naukowego pt. Mężczyźni i autobiografie/(auto)biografie męskości, zorganizowanej 16 czerwca 2016 r. w Szczecinie przez Zakład Literatury Polskiej XX i XXI wieku w IPIK US.

Naukowiec na kwerendzie. Listy Ludwika Krzywickiego z Londynu do żony „Autobiografia. Literatura, kultura, media” 2016, nr 1 (6), s 119–137. przejdź do artykułu

Ludwik Krzywicki i kobiety, „Autobiografia. Literatura, kultura, media” 2016, nr 2 (7) s. 157–174. przejdź do artykułu

2015

Polski ruch kobiecy wobec pierwszej wojny światowej, w: Postscriptum. Wieka wojna – ważne sprawy – zwykli ludzie, red. Agata Zawiszewska, Szymon Piotr Kubiak, Szczecin 2015.

Służąca czyta. Na przykładzie „Dziewcząt z Nowolipek” Poli Gojawiczyńskiej, w: Czytanie. Kobieta, biblioteka, lektura, red. Agata Zawiszewska, Arleta Galant, Szczecin 2015.

Literatura i środowisko literackie, w: Społeczeństwo międzywojenne: nowe spojrzenie, red. Włodzimierz Mędrzecki, Janusz Żarnowski, Warszawa 2015.

Zofia Starowieyska-Morstinowa jako krytyczka literacka, w: Stulecie urodzin Jerzego Turowicza, red. Anna i Andrzej Sulikowscy, Szczecin 2015.

Krytyka literacka Zofii Starowieyskiej-Morstinowej w dwudziestoleciu międzywojennym. Stan badań i postulaty badawcze, w: Od pióra do Sieci. Zmienne media literatury, red. Piotr Michałowski, Szczecin 2015.

Siostra Szekspira, czyli Irena Tuwim, w: Twórczość niepozorna. Szkice o literaturze, red. Joanna Grądziel Wójcik, Agnieszka Kwiatkowska, Lucyna Marzec, Kraków 2015.

Miłość w myśli emancypacyjnej Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit, w: Miłość w kulturze polskiej, red. Wojciech Łysiak, Poznań 2015.

Emancypacja córek w publicystyce społecznej Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit, w: Współczesny i dawny obraz kobiety w języku i literaturze, red. Leonarda Mariak, Joanna Rychter, Szczecin 2015.

2014

Służąca jako nagie życie, w: Granice Nałkowskiej, red. Agata Zawiszewska, Warszawa 2014, 2015.

Finanse kobiet w publicystyce Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit na łamach „Świtu” Marii Konopnickiej (1885-1886), w: Księgowanie. Literatura, pieniądze, kobieta, red. Inga Iwasiów, Agata Zawiszewska, Szczecin 2014.

Kobiecy dyskurs podróżniczy na przykładzie „Mojej wyprawy na Pamiry w roku 1929” Jadwigi Toeplitz-Mrozowskiej, w: Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje, t. 3, red. Elżbieta Dutka, Katowice 2014.

ZSRR w oczach kobiety. Na przykładzie relacji z podróży do Rosji opublikowanych w języku polskim w latach 30. XX w., w: Obraz Rosji w literaturze polskiej XX wieku, red. Anita Jarzyna, Zbigniew Kopeć, Poznań 2014.

2013

Posłowie do I. Krzywicka, Wyznania gorszycielki, wyd. I w tej edycji, posłowie, przypisy i indeks oprac. Agata Zawiszewska, Warszawa 2013.

Glosa o narcyzmie. Na marginesie „Lodowych pól” Zofii Nałkowskiej, „Poznańskie Studia Polonistyczne” Seria Literacka 21 (41), Poznań 2013. przejdź do artykułu

„Le plaisir du text”po polsku. O języku krytyki literackiej Tadeusza Żeleńskiego-Boya, „LiteRacje” 2013, nr 3.

2012

Niebezpieczne związki literatury i polityki. Na przykładzie Polskiej Akademii Literatury, w: Metamorfozy społeczne, t. 4: Kultura i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, red. Włodzimierz Mędrzecki, Agata Zawiszewska, Warszawa 2012.

2011

Zwierzęta na łamach „Wiadomości Literackich” w latach trzydziestych XX wieku, w: (Inne) Zwierzęta mają głos, red. Danuta Dąbrowska, Piotr Krupiński, Toruń 2011.

W cieniu Młodej Polski, Skamandra i Awangardy. O poezji kobiet w latach 1918–1939. Rekonesans, w: Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących w latach 1918–1939. Z antologią, red. Ewa Graczyk i in., Kraków 2011.

2010

„Tłumaczka Tylora i Morgana”. O Aleksandrze Bąkowskiej i jej działalności społecznej, „Przekładaniec Feministyczny” 2010, nr 2 (24).

Czytając rzeczy. O perkalowej spódnicy Pietrusi, sukiennym surducie Michała, płóciennych koszulach i samodziałowych siermięgach Dziurdziów, „Dyskurs” 2010, nr 6.

2009

„Zostawić całą hańbę”, lecz „zwrócić się przeciw tyranii”. Poglądy na temat homoseksualizmu w pierwszej połowie XX wieku w Polsce, w: Kultura wobec odmienności, t. 2: Prasa. Literatura, red. Bernadetta Darska, Warszawa 2009.

Writer as a sociologist. The Picture of a French man of letters in the interwar journalism of Irena Krzywicka, w: Us and Them – Them and Us. Constructions of the Other in Cultural Stereotypes, red. Anna Gonerko-Frej i in., Aachen 2011.

2008

Jak kobieta zeszła z drzewa… O „Dzikusce” Ireny Zarzyckiej słów kilka, „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” Zeszyty Naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2008, nr 3.

Męskość w myśli emancypacyjnej Ireny Krzywckiej, w: Męskość w kulturze współczesnej, red. Andrzej Radomski, Bogumiła Truchlińska, Lublin 2008.

Międzywojenna felietonistyka kobieca. Casus: Irena Krzywicka, w: Prywatne / Publiczne. Gatunki pisarstwa kobiecego, red. Inga Iwasiów, Szczecin 2008.

Miłość niemożliwa. Poetyka spojrzenia w poezji s. Urszuli Michalak, w: Pisarze w sutannach i habitach, red. Robert Cieślak, Piotr Urbański, Szczecin 2008.

2007

„Le plaisir du text”po polsku. O języku krytyki literackiej Tadeusza Żeleńskiego-Boya, w: Kreowanie światów w języku mediów, red. Paweł Nowak, Ryszard Tokarski, Lublin 2007.

Mickiewicz na łamach „Wiadomości Literackich” (Lata dwudzieste), w: Mickiewicz wielu pokoleń twórców, badaczy i czytelników, red. Krystyna Ratajska, Maria Berkan-Jabłońska, Łódź 2007.

Modernizowanie Polaków, w: Xięga Erazmiańska, red. Jerzy Madejski, Andrzej Skrendo, Agata Zawiszewska, Szczecin–Łask 2007.

Nierozstrzygalniki nacjonalizmu. Literatury obce na łamach “Prosto z mostu” (1935-1939), w: Nie tylko Zachód. Recepcja literatur obcych w czasopismach polskich XX wieku, red. Agata Zawiszewska, Aneta Borkowska, Szczecin–Toruń–Łask 2007.

Recepcja literatury włoskiej na łamach "Wiadomości Literackich" (1924–1939), „Slavica Wratislaviensia” 2007, nr 143, cz. 2.

2006

Literatura kobiet w latach 1918-1939 z perspektywy feministycznej. Rekonesans, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2006, nr 1. przejdź do artykułu

Rosja w oczach polskich liberałów w dwudziestoleciu międzywojennym. Na przykładzie „Wiadomości Literackich” (1924-1939), „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” Zeszyty Naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2006, nr 2. przejdź do artykułu

Kobieta, Żydówka, socjalistka. O twórczości Ireny Krzywickiej, „Dyskurs. Szczecińskie Zeszyty Polonistyczne” 2006, nr 2.

Felieton feministyczny, w: Świat przez pryzmat „Ja”, t. 1: Studia i interpretacje, red. Beata Gontarz, Małgorzata Krakowiak, Katowice 2006.

Cyprian Norwid w prasie międzywojennej, w: Cyprian Kamil Norwid – polskość, europejskość, uniwersalizm, red. Danuta Dąbrowska, Szczecin 2006.

Recepcja literatur obcych na łamach „Pionu” (1933-1939), w: Nie tylko Wschód. Recepcja literatur obcych w czasopismach polskich XX wieku, red. Agata Zawiszewska, Aneta Borkowska, Szczecin–Toruń–Łask 2006.

W poszukiwaniu utraconej tożsamości. Irena Krzywicka (1899-1994), w: Pisarze polscy pochodzenia żydowskiego. Przybliżenia, red. Mieczysław Dąbrowski, Alina Molisak, Warszawa 2006.

Kobieta w Biblii, w: Gender w weekend, red. Agata Zawiszewska, przy współpracy Jadwigi Mielcarek i Aleksandry Gieczys, Warszawa 2006.

Katolicyzm – Socjalizm – Feminizm. Status kobiet w Europie środkowo-wschodniej w latach 1945-1989. Przypadek polski, w: Gender w weekend, red. Agata Zawiszewska, przy współpracy Jadwigi Mielcarek i Aleksandry Gieczys, Szczecin 2006.

2005

Komunikacja literacka a komunikacja prasowa. Na przykładzie „Wiadomości Literackich” (1924-1939), „Media – Kultura – Komunikacja Społeczna” Zeszyty Naukowe Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2005, nr 1. przejdź do artykułu

Twórczość Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w latach 1939–1953, w: Historia Literatury Polskiej. T. IX Literatura współczesna. Lata 1939–1956, Kraków–Bochnia 2005.

The United Kingdom and British Literature in „Wiadomości Literackie” (“Literary News”) in Years 1924-1939, w: Insights into the Dynamics of the English Language and Culture, red. Jaroslava Stašková, Eva Homolová, Prešov 2005.

Tłumaczenia z języka angielskiego:

Steven Tötösy de Zepetnek, Literatura kobieca a męska literatura o kobietach [Women's Literature and Men Writing about Women, w: Steven Tötösy de Zepetnek, Comparative Literature. Theory, Method, Applikation, Amsterdam-Atlanta, GA 1998, Studies in comparative literature 18, Series Editors C.C. Barfoot and Theo D'haen], w: Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, red. Erazm Kuźma, Andrzej Skrendo, Jerzy Madejski, Kraków 2006.

Steven Tötösy de Zepetnek, Nowa Literatura Porównawcza jako teoria i metoda (wspólnie z Andrzejem Skrendo) [A New Comparative Literature as Theory and Method, w: Steven Tötösy de Zepetnek, Comparative Literature. Theory, Method, Applikation, Amsterdam-Atlanta, GA 1998, Studies in comparative literature 18, Series Editors C.C. Barfoot and Theo D'haen], w: w: Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, red. Erazm Kuźma, Andrzej Skrendo, Jerzy Madejski, Kraków 2006.

Siegfried J. Schmidt, Dlaczego Empiryczne badania Literackie? Dlaczego nie?, „Pamiętnik Literacki” 2008, nr 2 [The Empircal Study of Literature. Why and why not?, w: The Systemic and Empirical Approach to Literature and Culture as Theory and Application, ed. by Steven Tötösy de Zepetnek, Irene Syvenky, Edmonton-Siegen 1997]. przejdź do artykułu

Naomi Schor, „Eugenia Grandet”. Lustra i melancholia, „Pamiętnik Literacki” 2009, nr 4 [Eugenie Grandet. Mirrors and Melancholia, w: Naomi Schor, Breaking the Chain. Women, Theory and French Realist Fiction, New York: Columbia University Press 1985]. przejdź do artykułu

Używamy plików cookies... Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.