Granty

Wsparcie finansowe organizacji grantowych umożliwia realizację wieloletnich projektów naukowych. Granty w dyscyplinie literaturoznawstwo zaliczane są do grantów w obszarze tzw. nauk podstawowych, które – w przeciwieństwie do tzw. nauk stosowanych – nie rozwiązują problemów praktycznych, lecz opisują fundamenty ludzkiej kultury i cywilizacji.

W charakterze kierowniczki i wykonawczyni grantu

Grant Ministerstwa Edukacji i Nauki „Doskonała nauka II – Wsparcie monografii naukowych”

MONOG/SP/0170/2023/01

Projekt pt. „Przekład monografii pt. Między Młodą Polską, Skamandrem i Awangardą [na język angielski]” realizowany w Instytucie Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2023/2024

Grant Narodowego Centrum Nauki OPUS 4

DEC–2012/07/B/HS2/00335

pt. Monografia i bibliografia zawartości czasopisma „Ster” (Lwów 1895-1897, Warszawa 1907-1914) pod red. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit, realizowany na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2012–2017.

Najważniejsze osiągnięcia w ramach grantu:

Monografia autorska: „Ster” pod redakcją Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit. Lwów 1895–1897 (z antologią i bibliografią zawartości (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Szczecin 2017).

Edycja: Paulina Kuczalska-Reinschmit, E pur si muove… Publicystyka społeczna z lat 1881-1918, wybór i wstęp Agata Zawiszewska (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Szczecin 2016).

W charakterze wykonawczyni grantu

Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

11H 16 013184

pt. Polemika (krytyczno)literacka w Polsce – między studium przypadku a historią literatury. Edycje krytyczne, realizowany na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2017–2022.
Kierowniczka grantu: prof. dr hab. Agata Stankowska.

Najważniejsze osiągnięcie w ramach grantu:

Monografia autorska pt. Spór o Polską Akademię Literatury (Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: Poznań 2022).

Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

NN 108 201 738

pt. Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej. Nowa próba syntezy, realizowany w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w latach 2010–2013.
Kierownicy grantu: prof. dr hab. Janusz Żarnowski, prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki.

Najważniejsze osiągnięcie w ramach grantu:

Współorganizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Kultura i społeczeństwo II Rzeczypospolitej (2011) wraz z prof. drem hab. Włodzimierzem Mędrzeckim;

Współredakcja tomu pokonferencyjnego pt. Metamorfozy społeczne, tom 4: Kultura i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, red. Włodzimierz Mędrzecki, Agata Zawiszewska (IH PAN: Warszawa 2012).

Rozdział pt. Niebezpieczne związki literatury i polityki. Na przykładzie Polskiej Akademii Literatury, w: Metamorfozy społeczne, t. 4: Kultura i społeczeństwo II Rzeczypospolitej, red. Włodzimierz Mędrzecki, Agata Zawiszewska (IH PAN: Warszawa 2012).

Rozdział pt. Literatura i środowisko literackie, w: Metamorfozy społeczne, t. 10: Społeczeństwo międzywojenne: nowe spojrzenie, red. Włodzimierz Mędrzecki, Janusz Żarnowski (IH PAN: Warszawa 2015).

Grant Komitetu Badań Naukowych

N103 003 31/0105

pt. Gatunek – Kanon – Polityka. Historia i genologia pisarstwa kobiecego w XX wieku, zrealizowanego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2007–2010.
Kierowniczka grantu: prof. dr hab. Inga Iwasiów.

Najważniejsze osiągnięcie w ramach grantu:

Monografia autorska pt. Między Młodą Polską, Skamandrem i Awangardą. Kobiety piszące wiersze w dwudziestoleciu międzywojennym (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Szczecin 2014).

Używamy plików cookies... Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.