Tutoring

Czym jest tutoring?

Tutoring to metoda intelektualnej współpracy indywidualnej opiekuna naukowego (tutora) z podopieczną/podopiecznym (tutee). Początki metody sięgają starożytnej Grecji, gdzie jej mistrzem był filozof Sokrates, uwieczniony w pismach swojego ucznia Platona. W nowożytnej Europie kultywują ją od kilku wieków uniwersytety brytyjskie, od XIX wieku także uczelnie amerykańskie, a obecnie wprowadzają do planu nauczania szkoły podstawowe, średnie i wyższe w Europie Zachodniej.

W zależności od wieku, etapu edukacyjnego i potrzeb indywidualnych tutee, opiekun naukowy może udzielać różnych wskazówek, np. jak rozpoznać swoje intelektualne zasoby i wykorzystać je, by np. lepiej się uczyć, przygotować do egzaminu, wydajniej studiować, napisać pracę dyplomową, zarządzać czasem czy stresem itp.

Tutor i tutee spotykają się z tutee kilka razy w ciągu semestru, w regularnych odstępach czasu. Standardowy wymiar tutoringu rozwojowego to 8 godzin zegarowych. Wymiar tutoringu akademickiego zależy natomiast od celu, jaki tutee chce osiągnąć, i może przekraczać 8 sesji.

Czym jest tutoring dla mnie?

Tutoring to dla mnie relacja, w której tutor przede wszystkim słucha, zadaje pytania i przez pewien czas towarzyszy tutee w rozwoju osobistym/ w rozwoju naukowym/ w poszukiwaniu własnej drogi do spełnionego życia.

Moje licencje

Numer świadectwa akredytacji tutorskiej: APT/548/2022/1
(szkolenie: Akredytowany Praktyk Tutoringu, w dniach 28.09.2022 - 20.11.2022)

Numer certyfikatu tutorskiego: STA/521/NPDN/2022/7
(szkolenie: Szkoła Tutorów Akademickich, w dniach 5.03.2022 - 8.05.2022)

zdjęcie

Ważne

Tutoring to NIE JEST psychoterapia ani coaching.

Tutoring to NIE JEST mentoring,

chociaż tutoring akademicki na poziomie doktoratu lub wyższym może zawierać jego elementy.

Używamy plików cookies... Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.