Działalność organizacyjna

Moja aktywność organizacyjna polega na: pracy w uniwersyteckich gremiach odpowiadających za jakość kształcenia na kierunku filologia polska i studia pisarskie, pracy w międzyuczelnianym zespole literaturoznawców i językoznawców oraz nauczycieli języka polskiego, członkostwie w organizacjach pozarządowych o profilu literackim.

Członkostwo w stowarzyszeniach i komisjach

  • Członkini Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku filologia polska na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. zobacz więcej
  • Członkini Zespołu ds. Jakości Kształcenia na kierunku studia pisarskie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. zobacz więcej
  • Członkini Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (Oddział Szczecin). strona Towarzystwa Literackiego
  • Członkini Polskiego Towarzystwa Autobiograficznego.

Używamy plików cookies... Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.