Działalność organizacyjna

Moja aktywność organizacyjna polega na: pracy w uniwersyteckich gremiach odpowiadających za jakość kształcenia na kierunku filologia polska i studia pisarskie, pracy w międzyuczelnianym zespole literaturoznawców i językoznawców oraz nauczycieli języka polskiego, członkostwie w organizacjach pozarządowych o profilu literackim.

Członkostwo w stowarzyszeniach i komisjach

Używamy plików cookies... Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.