Monografie

Między „Sterem” lwowskim i warszawskim.
Działalność społeczna i publicystyczna Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit na początku XX wieku

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2021

Opis

Zbiór szkiców zebranych w niniejszym tomie przedstawia społeczną aktywność „hetmanki” polskich sufrażystek Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit oraz skupionych wokół niej działaczek warszawskich, które na przełomie xix i xx wieku wykorzystywały emancypacyjne hasło równych praw „bez różnicy płci” dla kamuflowania innych rodzajów działalności, na przykład oświatowej, zawodowej, samopomocowej, spółdzielczej, narodowej. Ich dążenie do nauki, pracy, aktywności społecznej, twórczości artystycznej i praw obywatelskich – rozumiane jako droga do demokratyzacji społeczeństwa wzmacniającej wspólnotę narodową – składają się w takim samym stopniu, jak biografie mężczyzn, na historię sukcesów i porażek polskiej inteligencji przed Wielką Wojną.

Spośród zakładanych i/lub współprowadzonych przez Paulinę Kuczalską-Reinschmit (od końca XIX wieku do rewolucji 1905–1907) legalnych i nieformalnych instytucji opisane zostały tu: Czytelnia dla Kobiet, Koło Pracy Kobiet przy warszawskim oddziale Towarzystwa Popierania Przemysłu i Handlu oraz Związek Polski Równouprawnienia Kobiet, z którego po rozłamie wewnętrznym powstały Polskie Stowarzyszenie Równouprawnienia Kobiet i Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich.

Spis treści

Wstęp
 • Pokolenie emancypantek „niepokornych"
 • Stan badań
 • Podziękowania
ROZDZIAŁ I

Paulina Kuczalska-Reinschmit en pantoufles

 • Relacje rodzinne
 • Relacje przyjacielskie
 • Wygląd
ROZDZIAŁ II

Czytelnia dla Kobiet (1989-1921)

 • Czytelnia dla Kobiet Marii Chojeckiej
 • Czytelnia jako nowa droga pracy kobiet
 • Czytelnia jako zaplecze ruchu kobiecego
 • Czytelnia dla Kobiet Józefy Bojanowskiej i Pauliny
 • Kuczalskiej-Reinschmit
ROZDZIAŁ III

Delegacja Pracy Kobiet (1894-1904)

 • Lata 1894-1896
 • Lata 1897-1904
 • Kasa Przezorności i Pomocy dla Kobiet
 • Hasło „pracy kobiet"
 • Tzw. wakacje pracownic
 • Ku politycznemu równouprawnieniu kobiet
ROZDZIAŁ IV

Koło Pracy Kobiet (1904-1905)

 • Rewolucja 1905 roku
 • Współpraca z „Kurierem Codziennym"
 • Kampania o prawa kobiet w samorządzie
 • Memoriał 20 maja
 • I Zjazd Koła Pracy Kobiet
 • Zjazd Kobiet w Zakopanem
 • Zjazd Kobiet Polskich w Krakowie
 • Wiec 2 listopada
 • „Spójnia" polskich stowarzyszeń kobiecych
ROZDZIAŁ V

Koło Pracy Kobiet - Związek Polski Równouprawnienia Kobiet (1905-1907)

1905

 • Związek Polski Równouprawnienia Kobiet

1906

 • Koło Pracy Kobiet - Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich
 • Wybory do I Dumy
 • I Zjazd Koła Pracy Kobiet
 • Adres kobiet z Królestwa Polskiego do Koła Polskiego w I Dumie

1907

 • Wybory do II Dumy
 • Wiece Etyczne
 • Rozłam w Związku Polskim Równouprawnienia Kobiet - legalizacja Polskiego Stowarzyszenia Równouprawnienia Kobiet
 • III Zjazd Koła Pracy Kobiet
 • Zjazd Kobiet Polskich w Warszawie
 • Rozłam w Związku Polskim Równouprawnienia Kobiet - legalizacja Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich
Rozdział VI

Publicystyka i twórczość artystyczna Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit na początku XX wieku

 • Edukacja kobiet w Polsce (Berlin 1902)
 • Z historii ruchu kobiecego (Kraków 1903)
 • Młodzież żeńska i sprawa kobieca (Warszawa 1906)
 • Siostry. Sztuka psychologiczna w w aktach (prapremiera 1906, publikacja 1907)
Zakończenie
 • Działalność feministek skupionych wokół Pauliny
 • Kuczalskiej-Reinschmit w procesie tworzenia społeczeństwa obywatelskiego przed Wielką Wojną
 • Nota bibliograficzna
 • Streszczenie
 • Summary
 • Indeks nazwisk
POWRÓT

Używamy plików cookies... Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.