Staże zagraniczne

Podróże kształcą: pozwalają umieścić wydarzenia krajowe w kontekście międzynarodowym, zaspokajają ciekawość innych kultur, uczą tolerancji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów towarzyskich i współpracy naukowej, odsłaniają mocne i słabe strony podróżnika. Przede wszystkim jednak uczą czerpać radość z życia..

18-24 września 2014 r.

Staż szkoleniowy w Høgskolen i Nesna (Nesna University College) w Norwegii związany z badaniami nad polsko-skandynawskimi relacjami w ruchu emancypacyjnym na przełomie XIX i XX w. [Program: Norway Grants].

8-12 grudnia 2014 r.

Staż szkoleniowy związany z pracą zespołu kierowanego przez prof. Marka Tomaszewskiego z Instytut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), prowadzącego badania nad polsko-francuskimi związkami kulturalnymi w dwudziestoleciu międzywojennym [Program Erasmus+].

6-10 czerwca 2016 r.

Staż szkoleniowy w Seminar für Slavistik/ Lotman-Institut für Russische Kultur na Ruhr-Universitat Bochum (Niemcy) związany z pracą zespołu kierowanego przez prof. Mirję Lecke nad literackimi i kulturalnymi związkami polsko-niemieckimi w XIX w. [Program Erasmus+].

25-29 września 2017 r.

Staż szkoleniowy w Seminar für Slavistik/ Lotman-Institut für Russische Kultur na Ruhr-Universitat Bochum (Niemcy) związany z pracami zespołu badawczego kierowanego przez prof. Mirję Lecke nad literackimi i kulturalnymi związkami polsko-niemieckimi w XX w., ze szczególnym uwzględnieniem relacji między polskim i niemieckim ruchem emancypacyjnym na przełomie XIX i XX w. [Program Erasmus+].

20 czerwca - 20 września 2018 r.

Trzymiesięczny staż naukowo-badawczy, z włączeniem hospitowania, współprowadzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami na kierunku slawistyka (specjalizacja polonistyczna) w Lotman-Institut für Russische Kultur na Rühr-Universitat Bochum (Niemcy). Staż związany z pracami zespołu kierowanego przez prof. Mirję Lecke nad literackimi związkami polsko-niemieckimi w XIX i XX w., z uwzględnieniem relacji między polskim i niemieckim ruchem emancypacyjnym na przełomie XIX i XX w.

29 stycznia – 2 lutego 2020 r.

Staż szkoleniowy w pracowni Litt&Arts (Arts et Pratiques du Texte, de l’Image, de l’Écran et de la Scène) na Université Grenoble Alpes (UGA, Francja) związany z pracami międzynarodowej grupy badawczej poświęconymi przemianom gatunku reportażu od XIX do XXI wieku oraz wzajemnym wpływom francuskich i polskich teorii i praktyk literackich dotyczących literatury faktu. Podsumowaniem prac była konferencja naukowa pt. Raconter, décrire, intervenir: La politique du reportage w dniach 30 stycznia – 1 lutego 2020 r. oraz monograficzny numer czasopisma „Recherches et travaux” 2021, z. 98. [Program Erasmus+]

9-13 listopada 2022 r.

Wizyta w Institut für Slawistik na Uniwersytecie w Greifswaldzie (Niemcy) w ramach bilateralnej umowy o współpracy między UG i US. Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia nauczycieli polonistów w kontekście najnowszych wydarzeń politycznych, procesów demograficznych, ekonomicznych warunków funkcjonowania uczelni wyższych oraz przemian społecznych w Europie Środkowej.

7-12 maja 2023 r.

Staż szkoleniowy w Institut für Slawistik na Uniwersytecie w Greifswaldzie (Niemcy) przeznaczony na kwerendę biblioteczną w celu zebrania bibliografii dotyczącej europejskich (szczególnie niemieckich) instytucji życia literackiego w latach 1918–1939.

27 listopada – 1 grudnia 2023

Wizyta w Institut für Slawistik na Uniwersytecie w Greifswaldzie (Niemcy) w ramach bilateralnej umowy o współpracy między UG i US. Wizyta miała na celu kwerendę biblioteczna i archiwalna oraz konsultacje naukowe dotyczące funkcjonowania instytucji literackich w Europie w pierwszej połowie XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Akademii Literatury w Niemczech i w Polsce w latach 1918–1939.

Używamy plików cookies... Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.