Staże zagraniczne

Podróże kształcą: pozwalają umieścić wydarzenia krajowe w kontekście międzynarodowym, zaspokajają ciekawość innych kultur, uczą tolerancji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów towarzyskich i współpracy naukowej, odsłaniają mocne i słabe strony podróżnika. Przede wszystkim jednak uczą czerpać radość z życia..

18-24. września 2014 r.

Staż szkoleniowy w Høgskolen i Nesna (Nesna University College) w Norwegii związany z badaniami nad polsko-skandynawskimi relacjami w ruchu emancypacyjnym na przełomie XIX i XX w. [Program: Norway Grants].

8-12. grudnia 2014 r.

Staż szkoleniowy związany z pracą zespołu kierowanego przez prof. Marka Tomaszewskiego z Instytut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), prowadzącego badania nad polsko-francuskimi związkami kulturalnymi w dwudziestoleciu międzywojennym [Program Erasmus+].

6-10. czerwca 2016 r.

Staż szkoleniowy w Seminar für Slavistik/ Lotman-Institut für Russische Kultur na Ruhr-Universitat Bochum (Niemcy) związany z pracą zespołu kierowanego przez prof. Mirję Lecke nad literackimi i kulturalnymi związkami polsko-niemieckimi w XIX w. [Program Erasmus+].

25-29. września 2017 r.

Staż szkoleniowy w Seminar für Slavistik/ Lotman-Institut für Russische Kultur na Ruhr-Universitat Bochum (Niemcy) związany z pracami zespołu badawczego kierowanego przez prof. Mirję Lecke nad literackimi i kulturalnymi związkami polsko-niemieckimi w XX w., ze szczególnym uwzględnieniem relacji między polskim i niemieckim ruchem emancypacyjnym na przełomie XIX i XX w. [Program Erasmus+].

20. czerwca - 20. września 2018 r.

Trzymiesięczny staż naukowo-badawczy, z włączeniem hospitowania, współprowadzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami na kierunku slawistyka (specjalizacja polonistyczna) w Lotman-Institut für Russische Kultur na Rühr-Universitat Bochum (Niemcy). Staż związany z pracami zespołu kierowanego przez prof. Mirję Lecke nad literackimi związkami polsko-niemieckimi w XIX i XX w., z uwzględnieniem relacji między polskim i niemieckim ruchem emancypacyjnym na przełomie XIX i XX w.

Używamy plików cookies... Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.