Monografie

Zachód w oczach liberałów.
Literatura niemiecka, francuska i angielska na łamach "Wiadomości literackich" (1924–1939)

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2006

Opis

„Wiadomości Literackie" redagowane przez Mieczysława Grydzewskiego w Warszawie w latach 1924-1939 były pierwszym w Polsce niepodległej nowoczesnym magazynem społeczno-kulturalnym, który traktował literaturę jednocześnie jako sztukę, jako narzędzie do popularyzacji światopoglądu liberalnego oraz jako towar.

Zgodnie z założeniem programowym pismo prezentowało utwory i sylwetki zarówno kanonicznych pisarzy europejskich i polskich XX wieku, jak również artystów drugo- i trzeciorzędnych, reprezentujących różne kierunki literackie i opcje światopoglądowe. W ten sposób stało się dla przeciętnego polskiego inteligenta okresu międzywojennego jednym z najważniejszych źródeł wiedzy na temat literatur europejskiego kręgu kulturowego, szczególnie zaś literatury niemieckiej, francuskiej i angielskiej.

Recenzje

 • Rec. Przemysław Pietrzak, „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 2, s. 218–222. czytaj tutaj

Spis treści

 • Wstęp
Rozdział I
 • Niemcy i literatura niemiecka na łamach „Wiadomości Literackich"
  1. Literatury niemieckojęzyczne w Polsce do 1939 roku
  2. Problematyka niemiecka na łamach „Wiadomości Literackich". Rekonesans
  3. Niemcy
  4. Literatura niemiecka
  5. Podsumowanie
Rozdział II
 • Francja i literatura francuska na łamach „Wiadomości Literackich"
  1. Polsko-francuskie związki literackie do 1939 roku
  2. Francja
  3. Literatura francuska
  4. Podsumowanie
Rozdział III
 • Wielka Brytania i literatura angielska na łamach „Wiadomości Literackich"
  1. Literatura angielska w Polsce do 1939 roku
  2. Wielka Brytania
  3. Literatura angielska
  4. Podsumowanie
 • Zakończenie
 • Wybrana bibliografia
 • Indeks nazwisk
 • Summary
POWRÓT

Używamy plików cookies... Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.