Współredakcje

Postscriptum.
Wielka wojna – ważne sprawy – zwykli ludzie
red. Agata Zawiszewska, Szymon Piotr Kubiak

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – Muzeum Narodowe w Szczecinie
Szczecin 2015

Spis treści

 • Dariusz Kacprzak
  Wielka Wojna - muzealne postscriptum
 • Szymon Piotr Kubiak
  „Ogólnoludzkie przesłanki epoki". Wspomnienie wojny w szczecińskim Muzeum Miejskim 1914-1933
 • Wojciech Szymański
  Pusty grób: semioza - symbol - indeks - znak. Cmentarze wojenne z okresu Wielkiej Wojny jako miejsca polskiej nie-pamięci
 • Maciej Maciejowski
  Zbrodnie wojenne 1914-1918
 • Piotr Krupiński
  Towarzysze broni czy ofiary? Zwierzęta podczas pierwszej wojny światowej
 • Robert Jurszo
  Władza jako akt twórczy. Romantyczna przemiana polityki w sztukę w ujęciu Isaiaha Berlina
 • Magdalena Semczyszyn
  Pierwsza wojna światowa w oczach mieszkańców Galicji
 • Tatiana Czerska
  Pierwsza wojna światowa w świetle pamiętników kobiecych
 • Agata Zawiszewska
  Polski ruch kobiecy wobec pierwszej wojny światowej
 • Agata Siwiec
  Publicystyka społeczna Izabeli Moszczeńskiej w latach pierwszej wojny światowej
 • Joanna Szyszko
  Wielka Wojna jako cezura w biografii feministycznej na przykładzie cyklu Cecylii Walewskiej O równe prawa. Nasze bojownice
 • Maciej Duda
  Obywatel bez płci. Publicystyka Eugeniusza Starczewskiego na początku XX wieku na początku XX wieku
 • Danuta Dąbrowska
  Romantyczne narracje w polskiej poezji pierwszej wojny światowej
 • Aleksandra Krukowska
  Po co komu wojna? Zofii Nałkowskiej przyczynek do historiozofii i antropologii kultury
 • Sławomir Iwasiów
  „Jakby patrzeć przez odwróconą lornetkę". Pierwsza wojna światowa w prozie Zygmunta Haupta
 • Indeks osobowy
POWRÓT

Używamy plików cookies... Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.