Współredakcje

Nie tylko Zachód.
Recepcja literatur obcych w czasopismach polskich XX wieku
red. Agata Zawiszewska, Aneta Borkowska

Wydawnictwo LEKSEM
Łask – Szczecin – Toruń 2007

Spis treści

 • Wstęp
 • Jerzy Koch
  „Zapożyczenie" (borrowing) a „przeniesienie" (imposition) w strukturze badań recepcyjnych. Postulat badawczy i jego egzemplifikacja na przykładzie recepcji literatury niderlandzkiej na początku XX wieku
 • Bożena Czarnecka
  Literatura niderlandzka w numerach tematycznych czasopism literackich i społeczno-kulturalnych z drugiej polowy XX wieku
 • Irena Barbara Kalla
  Recepcja literatury niderlandzkiej na przykładzie Harry'ego Mulischa
 • Aleksandra Chylewska-Toll
  Literatura niemiecka na łamach miesięcznika „Znak" w latach 1946-2000
 • Magdalena Lasowy
  Recepcja literatury NRD w polskich czasopismach kulturalnych w latach 1949-1956 a tygodnik „Dziś i Jutro"
 • Mirosława Zielińska
  W ślimaczym tempie... Uwarunkowania polskiej recepcji literatury niemieckiej na przykładzie debat wokół twórczości Giintera Grassa w wybranych czasopismach literackich i społeczno-kulturalnych (1961-1981)
 • Krzysztof Okoński
  Literatura bez prawa stałego pobytu: „Kultura" paryska o twórczości pisarskiej i aktywności politycznej Gijntera Grassa i politycznej Gijntera Grassa
 • Joanna Roszak
  Po śladach Celana — polska recepcja.
 • Jerzy Smulski
  Meandry polskiej recepcji twórczości Johna Steinbecka (lata 1945-1968)
 • Monika Linke
  Charakter recenzji utworów Henry'ego Jamesa opublikowanych w czasopismach oraz ich wpływ na recepcję autora w Polsce
 • Joanna Witkowska
  Jack Lindsay tak, Thomasowi Stearnsowi Eliotowi dziękujemy — między „literaturą postępową" a „burżuazyjną literaturą epoki imperializmu"
 • Dorota Guttfeld
  Pozycja fantastyki zagranicznej w polskich czasopismach
 • Anna Ledwina
  Recepcja twórczości Colette w czasopiśmiennictwie polskim
 • Joanna Teklik
  Recepcja dzieła Primo Leviego w Polsce.
 • Paweł Wolski
  Literatura włoska w polskich czasopismach literackich na przykładzie „Zeszytów Literackich". Polsko-włoskie pogranicze
 • Mirosława Kozłowska
  Literatura obca na łamach „Tygodnika Wileńskiego" 1910-1911, 1920, 1925.
 • Agata Zawiszewska
  Nierozstrzygalniki nacjonalizmu. Recepcja literatur obcych na łamach „Prosto z mostu" (1935-1939)
 • Danuta Dąbrowska
  Literatury obce w pismach drugiego obiegu
 • Rafał Moczkodan
  Recepcja literatury światowej na łamach pism londyńskiej grupy „Kontynenty"
 • Aleksandra Krukowska
  Kanon literatury powszechnej w kolorowych czasopismach wydawanych po 1989 roku.
 • Barbara Popiel
  Feministyczna zadra w ciele polskiego życia kulturalnego po 1989 roku. Literatura obca na łamach "Zadry" (1999-2006)
 • Arkadiusz Faltynong>
  „Teksty" a hermeneutyka
 • Cezary Korzec
  Biblijna myśl Soboru Watykańskiego II w polskich czasopismach społeczno-religijnych lat 60. XX wieku
 • Indeks nazwisk
POWRÓT

Używamy plików cookies... Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.