Współredakcje

Nie tylko Wschód.
Recepcja literatur obcych w czasopismach polskich XX wieku
red. Agata Zawiszewska, Aneta Borkowska

Wydawnictwo LEKSEM
Łask – Szczecin – Toruń 2006

Spis treści

 • Wstęp
 • Anna Sobieska
  Między fascynacją a uprzedzeniami: Młoda Polska wobec symbolizmu rosyjskiego (na materiale artykułów Tadeusza Nalepińskiego)
 • Danuta Dąbrowska
  Mandelsztam podziemny i oficjalny
 • Andrzej Sulikowski
  Sołżenicyn i krakowskie podziemie intelektualne
 • Aneta Borkowska
  Między literaturą a rzeczywistością. „Kultura" paryska wobec twórczości Andrieja Siniawskiego
 • Irina Jermaszowa
  Recepcja rosyjskiej twórczości Natalii Astafiewej i Włodzimierza Britaniszskiego na łamach polskich czasopism
 • Olga Soporowska-Wojtczak
  Elżbieta Szemplińska-Sobolewska jako „polska pisarka radziecka" (wybrane publikacje na łamach „Czerwonego Sztandaru" w latach 1939-1941)
 • Ewa Tierling-Śledź
  „Towarzysze! powiemy wam, co i kiedy należy czynić...". Uwagi o relacjach polsko-rosyjskich w beletrystyce Stanisława Strumph Wojtkiewicza o powstaniu styczniowym
 • Agata Zawiszewska
  Recepcja literatur obcych na łamach tygodnika „Pion" (1933-1939)
 • Izabela Mroczek
  Literatury słowiańskie na łamach „Krasnogrudy"
 • Małgorzata Semczuk
  Literatura i kultura rosyjska w polskiej prasie opiniotwórczej po roku 1989
 • Krzysztof J. Majewski
  Rosyjska literatura fantastyczna w polskich czasopismach internetowych
 • Anastazja Olszewska
  Nowy dramat rosyjski w Polsce — problemy i strategie. Poszukiwanie prawdy
 • Mirosława Kozłowska
  Miłość na Krymie Sławomira Mrożka.Reminiscencje i nawiązania dramatyczno-teatralne
 • Ewa Szczepan
  Podejrzliwy i Dwa stołki, dziewiętnastowieczne komedie polityczne Juliana Ursyna Niemcewicza
 • Andrzej Wątorski
  Józef Piłsudski w świetle współczesnej historiografii ukraińskiej
 • Ewa Kołodziejczyk
  Józef Czechowicz, „Kamena" i literatura krajów sąsiadujących
 • Michał Stefański
  „Rzeźnicy" i „kartografowie". Czeska awangarda poetycka w chełmskiej „Kamenie"
 • Joanna Mielczarek
  Polsko-czeskie kontakty kulturalne na tle polskiej myśli teatralnej (analiza zawartości „Pamiętnika Teatralnego" z lat 1949-1989)
 • Kamila Paradowska
  Po Ibsenie i Strindbergu. Recepcja dramatu skandynawskiego w „Dialogu"
 • Ewa Urbaniec
  Reklama w filmie polskim. Nowe kryteria estetyczne a realia rynkowe na łamach miesięcznika „Kino" w łatach 1989-1999
 • Bartłomiej H. Toszek
  Zagadnienie udziału obszaru Vestnorden w zachodnioeuropejskiej integracji polityczno-militarnej (na łamach prasy polskiej w latach 1945-1989)
 • Bibliografia prac Profesora dra hab. Krzysztofa Cieślika
 • Indeks nazwisk
POWRÓT

Używamy plików cookies... Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.