Współredakcje

Metamorfozy społeczne
t. 4. Kultura i społeczeństwo II Rzeczypospolitej
red. Włodzimierz Mędrzecki, Agata Zawiszewska

IH PAN
Warszawa 2012

Spis treści

 • Wstęp (Włodzimierz Mędrzecki, Agata Zawiszewska)
Część I
Uniwersum symboliczne Drugiej Rzeczypospolitej
 • Włodzimierz Mędrzecki
  Polskie uniwersum symboliczne w Drugiej Rzeczypospolitej. Uwagi wstępne
 • Przemysław Hauser
  Tradycja i symbole narodowe jako wyraz ideologii oraz postaw politycznych Niemców w Polsce Zachodniej w latach 1919-1939
 • Ołeksandr Zajcew
  Ukraińskie uniwersum symboliczne w Drugiej Rzeczypospolitej: inwazja integralnego nacjonalizmu
 • Natalia Aleksiun
  Żydowskie uniwersum symboliczne w Drugiej Rzeczypospolitej
 • Joanna Nalewajko-Kulikoy
  Zaklinanie rzeczywistości, czyli jidysz w Drugiej Rzeczypospolitej. Zarys problemu
 • Piotr Cichoracki
  Polesie w uniwersum symbolicznym Drugiej Rzeczypospolitej
 • Robert Litwiński
  Swój czy obcy? Policjant w oczach społeczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej
 • Elżbieta Kaszuba
  Rocznice historyczne — symbole wspólnoty Drugiej Rzeczypospolitej w przekazie Polskiego Radia: 1926-1939
 • Marek Słoma
  Symbole w propagandzie Obozu Zjednoczenia Narodowego
 • Dariusz Konstantynów
  „Wódz — Duch Narodu". Wizerunek Romana Dmowskiego w poświęconych mu wierszach funeralnych
Część II
Twórcy w Drugiej Rzeczypospolitej jako obserwatorzy i uczestnicy życia społecznego
 • Ewa Kraskowska
  Miejsce pisarza i pisarki w kulturze międzywojnia
 • Jan Zięba
  Czy klerk istnieje? Międzywojenne spory o rolę inteligencji w społeczeństwie
 • Agata Zawiszewska
  Niebezpieczne związki literatury i polityki na przykładzie Polskiej Akademii Literatury
 • Maciej Urbanowski
  Obraz Polski niepodległej w literaturze nurtu prawicowego 1918-1939
 • Andrzej Wątorski
  Między herbatką u Tuwima a pryczą w Berezie Kartuskiej: pisarze ukraińscy o Drugiej Rzeczypospolitej
 • Zbigniew Kopeć
  Proza „barbarzyńców"
 • Eugenia Prokop-Janiec
  Polsko-żydowska powieść w odcinkach wobec międzywojennej rzeczywistości
 • Łukasz Pawłowski
  Czarne skrzydła — białe skrzydła i społeczna resztka
 • Urszula Glensk
  Uroki nędzy. Międzywojenni reportażyści w przytułkach
 • Joanna Krajewska
  Tamci ludzie. Międzywojenna proza środowiskowa (Helena Boguszewska, Ci ludzie — Gustawa Jarecka, Inni ludzie — Halina Górska, Druga brama)
 • Olga Soporowska-Wojtczak
  „Prócz krzywdy, nędzy, choroby, czyż jest co jeszcze?" Lewicowy model twórczości na przykładzie Elżbiety Szemplińskiej-Sobolewskiej
 • Andrzej Turowski
  Architektura a zmiana społeczna
 • Agnieszka Chmielewska
  Przyszłość sztuki w społeczeństwie masowym: poglądy i działalność Władysława Skoczylasa
 • Adrianna Sznapik
  Pawilon Polski na Wystawie Światowej w Paryżu w 1925 r. Realizacja koncepcji sztuki narodowej i jej odbiór społeczny — dyskusje i kontrowersje na łamach prasy
 • Wojciech Otto
  Obraz Drugiej Rzeczypospolitej w polskim filmie fabularnym okresu międzywojennego
 • Indeks osób i postaci literackich
POWRÓT

Używamy plików cookies... Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.