Współredakcje

Gender w weekend
red. Agata Zawiszewska, przy współpracy Jadwigi Mielcarek i Aleksandry Gieczys

Wydawnictwo „Feminoteka”
Warszawa 2006

wyd. II poszerzone
2007

Spis treści

 • Do czytelniczek i czytelników
 • Wprowadzenie
 • Recenzja
 • Jadwiga Mielcarek
  Księżyc i Wgż. O detronizacji Wielkiej Bogini
 • Agata Zawiszewska
  Kobiety w „Biblii"
 • Małgorzata Cieśluk
  „Pułapka na ludzi". Wybrane uwagi na temat obrazu kobiety w starożytnej literaturze greckiej.
 • Michał Dłużak
  Kobieta i kobiecość w buddyzmie
 • Anna Kapuściriska
  Kobieta w zwierciadłe mizoginii - mizoginia w zwierciadle stereotypów, czyli o pułapkach przesądów i uprzedzeń...
 • Danuta Dąbrowska
  Czas szukania kobiecej podmiotowości - wiek XIX
 • Ewa Szczepan
  Autorki i aktorki w polskim Oświeceniu
 • Inga Iwasiów
  Ibsen i przydatność performatywu
 • Mirosława Kozłowska
  Teatr „dla Wilna"
 • Aleksandra Krukowska
  Barbie idzie do raju... Motywy para-eschatologiczne we współczesnej prasie kobiecej
 • Bernadetta Darska
  „Powiemy ci, kobieto, jaka masz być..." O prasie dla dziewcząt, kobiet i feministek
 • Joanna Giza-Stępień
  Kobiety w mediach - media o kobiecie. Praktyka lokalna i ogólnopolska
 • Marta Marska-Błahy
  Kobieta w prawie
 • Weronika Krystoń
  Płeć władzy
 • Aleksandra Koś
  O kobietach globalnie i lokalnie
 • Agata Zawiszewska
  Katolicyzm - Komunizm - Feminizm
 • Piotr Krupiński
  Eros i Holocaust. Notatki o „concentration" campie
 • Magdalena Urban
  Aborcja. Spór o moralność, moralność sporu
 • Arieta Galant
  Autobiografia i płeć
 • Żaneta Słaby
  „Macierzyństwo jest normalne". Stereotypy dotyczące roli matki na przykładzie utworów Anny Nasiłowskiej i Manueli Gretkowskiej
 • Monika Musiatowicz
  „Starym kobietom rosnę wqsy". Portrety ginocentryczne jako kolaże ze zdekonsłruowanych stereotypów
 • Danuta Zawiszewska
  Moje życie
 • Ewa Kochan
  Polka - studentka
 • Hanna Jaxa-Rożen
  Podmiot feministyczny w koncepcjach Luce Irigaray, Julii Kristevy oraz Donny Haraway
 • Nota o autorkach/ autorach
 • Bibliografia końcowa
POWRÓT

Używamy plików cookies... Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.