Edycje

Paulina Kuczalska-Reinschmit
E pur si muove… Publicystyka społeczna z lat 1881–1918
wybór i wstęp Agata Zawiszewska

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2016

Spis treści

I. Wstęp
 • Paulina Kuczalska-Reinschmit w oczach współczesnych i potomnych
II. Antologia

„Echo" 1881-1882

 • Wareg, Co mają robić?
 • Gozdawa, Kilka uwag z powodu artykułu „Co mają robić?"
 • drukowanego w dodatku nr 66 „Echa"
 • Jedna z wielu, Nasze stanowisko wobec dzisiejszego prądu
 • Wareg, Czego nam potrzeba?
 • Kwiryn, Kilka uwag z powodu artykułu umieszczonego w numerze 66 „Echa"
 • z roku 1881 pt. „Co mają robić", a podpisanego Wareg
 • Wareg, W kwestii na dobie

„Świt" 1885-1886

 • Gorączka rzemieślnicza
 • W kwestii bezrobocia szwaczek
 • Stowarzyszenia kobiece w Niemczech
 • Sprawa głosowania kobiet w Szwajcarii
 • Wiktor Hugo o kobietach
 • Sprawa głosowania kobiet we Francji
 • Kwestia pracy kobiet po fabrykach w Niemczech
 • Pracownie udziałowe
 • Winne bez winy
 • Nowe drogi pracy
 • Terminatorki
 • Z wystawy
 • Przyczyna niepowodzenia

Poradnik dla kobiet pracujących (1886)

 • Krawiectwo i szycie bielizny
 • Szewstwo
 • Nowe drogi pracy

„Przegląd Tygodniowy" 1889-1898

 • Kongresy kobiece w Paryżu
 • Z wystawy pracy kobiet
 • E pur si muove... krok naprzód
 • E pur si muove... Cz. II ['Wśród zarzutów stawianych ruchowi kobiecemu]
 • E pur si muove... Cz. III [***W miarę, jak różne działy przekształcają się w odrębne gałęzie przemysłu]
 • E pur si muove... Cz. IV [***W kronice powolnego, ale ciągłego przeobrażenia się stanowiska kobiety]
 • E pur si muove... Cz. I ['Brak rzutkości, wyrobienia handlowego, niepewność sił własnych]
 • E pur si muove... Cz. II [***Do najbardziej przekonywających argumentów należą cyfry]
 • E pur si muove... Cz. III [***Do licznych sposobności uczenia się malarstwa stosowanego do przemysłu dla kobiet]
 • E pur si muove... Cz. IV [***Od kilku tygodni pisma zajmują się gorliwie opracowywaniem sprawy przystępowania kobiet do cechów]
 • E pur si muove... Cz. V [***W ostatnich czasach poruszony został projekt założenia „Azylum" dla wdów i kobiet samotnych]
 • E pur si muove... Cz. VI ['Istnienie o własnych siłach jest dla kobiet naszych]
 • E pur si muove... Cz. VII [***Nader ciekawe i w następstwach swoich zapewne doniosłe]
 • E pur si muove... Cz. VIII ['Jak bardzo silna stała się już u nas konieczność zarobkowania dla kobiet sfer inteligentnych]
 • E pur si muove... Cz. IX [***Zakres pracy kobiet, tak fachowej, jak społecznej]
 • E pur si muove... Cz. X [***Do objawów bardzo pomyślnych dla rozwoju tzw. kwestii kobiecej]
 • W przededniu
 • Olive Schreiner „Marzenia"

„Tygodnik Mód i Powieści" 1894

 • Wybór zawodu
 • Wybór zawodu. Gospodarstwo
 • Maria Deraismes
 • Wybór zawodu. Służba zdrowia
 • Wybór zawodu. Nauczycielstwo
 • Wybór zawodu. Przemysł i handel

„Tygodnik Ilustrowany" 1894-1919

 • Przed kratkami sądu
 • Ze szkolnej ławy
 • Sposoby i środki
 • Śp. Maria Dulębianka

„Ogniwo" 1903-1905

 • Przykra sprawa
 • Kasa kobiet. Akt drugi
 • Chyba już czas?
 • „Okres wtóry"
 • Młodzież żeńska i sprawa kobieca
 • Emancypacja a miłość
 • Międzynarodowe zjazdy kobiet
 • O prawdę (nowa ostroga)
 • Pytanie
 • Czego one chcą?
 • Krok naprzód. Przyczynek do sprawy żeńskiego gimnazjum krakowskiego

„Kurier Codzienny" 1905

 • Wpływ kobiet
 • Zwalczanie sztuczności
 • Nieporozumienie

„Nowa Gazeta" 1906-1911

 • Listy do Redakcji. Jeszcze o pawich piórach
 • Nie... polemika
 • Powitanie (Marii Konopnickiej w Kole Pracy Kobiet)
 • Listy do Redakcji
 • Listy do Redakcji

„Kurier Warszawski" 1893-1918

 • Kobiety-rękodzielnicy
 • Kobiety-rękodzielnicy. Fotografia
 • Zawód handlowy — dla kobiet
 • Kobiety-rękodzielnicy. Fryzjerstwo
 • Kobiety-rękodzielnicy. Introligatorstwo
 • Kobiety i ubezpieczenie na życie
 • W obronie dozorczyń
 • Wakacje szwaczek (pod adresem właścicielek ziemskich)
 • Spółka gospodyń wiejskich
 • Kobiety w medycynie
 • Wakacje szwaczek
 • Dwa wnioski
 • Co wniosą równouprawnione kobiety?
 • Izby wyższe a kobiety

Varia 1893-1918

 • Trzy doby kwestii kobiecej u nas
 • Orzeszkowa w ruchu kobiecym
 • Współzależne dążenia
 • Czesi w Warszawie. Warszawa ['Rozproszenie bezrobociem letnim]
 • Reglamentacja prostytucji jako środek zapobiegawczy zarazie chorób wenerycznych
 • Pierwsze studentki
 • O prawa kobiet w samorządzie
 • Maria Dulębianka. Rzeczniczka etyki i równości obywatelskiej
 • Z prac wojennych Związku
 • Memoriał Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich do Rady Miejskiej st. m. Warszawy o przyznanie kobietom równych praw wyboru i wybieralności do Rady Miejskiej st. m. Warszawy
 • Odpowiedź Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich na orędzie Prezydenta Wilsona

Edukacja kobiet w Polsce (1902)

 • Edukacja kobiet w Polsce

Z historii ruchu kobiecego (1903)

 • Z historii ruchu kobiecego
 • Indeks nazwisk
POWRÓT

Używamy plików cookies... Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.