PROF. DR HAB.

Agata Zawiszewska

Witam Państwa na mojej stronie.
Jestem profesorką nauk humanistycznych, literaturoznawczynią, pracującą od 1995 roku na Uniwersytecie Szczecińskim, obecnie zatrudnioną w Instytucie Literatury i Nowych Mediów.

O SOBIE

O sobie

Witam Państwa na mojej stronie.

Jestem profesorką nauk humanistycznych, literaturoznawczynią, pracującą od 1995 roku na Uniwersytecie Szczecińskim, obecnie zatrudnioną w Instytucie Literatury i Nowych Mediów.

Jestem autorką książek i artykułów o tematyce literaturoznawczej, współredaktorką monografii zbiorowych, edytorką i redaktorką antologii.

Prowadzę badania naukowe głównie nad czasopiśmiennictwem, literaturą i kulturą literacką dwudziestolecia międzywojennego. Duża część mojego dorobku naukowego dotyczy piśmiennictwa kobiet, które powstawało na ziemiach polskich od przełomu XIX i XX wieku do połowy XX wieku.

Ważnym elementem mojej pracy jest popularyzacja wiedzy o literaturze polskiej. W tym zakresie współpracuję w wieloma instytucjami kultury, m.in. bibliotekami, teatrami, społecznymi organizacjami pozarządowymi, radiem, telewizją, platformami internetowymi, Uniwersytetami Trzeciego Wieku, Klubami Seniora itp.

Osobną dziedziną moich zainteresowań praktycznych jest tutoring jako metoda pracy indywidualnej z podopieczną/podopiecznym (tutee). Ma ona na celu rozpoznanie jej/jego zasobów osobowościowych i intelektualnych (tutoring rozwojowy) oraz wykorzystanie ich do samodzielnego zbudowania przez tutee indywidualnego stylu uczenia się i pracy, np. naukowej (tutoring naukowy).

Stopnie i tytuły naukowe

Tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie Literaturoznawstwo – nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę postanowieniem z dnia 20 stycznia 2021 r.

Podstawą nadania był dorobek naukowy podsumowany w monografii pt. „Ster” pod redakcją Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit. Lwów 1895-1897 (z antologią i bibliografią zawartości) (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Szczecin 2017).

Recenzenci profesury:
prof. dr hab. Kamila Budrecka (Uniwersytet w Białymstoku),
prof. dr hab. Anna Burzyńska (Uniwersytet Jagielloński),
prof. dr hab. Elżbiet Hurnik (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie),
prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
prof. dr hab. Ewa Paczoska (Uniwersytet Warszawski).

ZOBACZ WIĘCEJ

Wykształcenie

 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Grudzińskiego w Szczecinie [strona www]

 • Studium Nauczycielskie im. Henryka Jordana w Szczecinie (obecnie: Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie) [strona www]

 • Studia na kierunku Filologia polska (specjalizacja nauczycielska) w Instytucie Filologii Polskiej (obecnie Instytut Literatury i Nowych Mediów) na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego

ZOBACZ WIĘCEJ

Staże

 • 18-24. września 2014 r.

  Staż szkoleniowy w Høgskolen i Nesna (Nesna University College) w Norwegii związany z badaniami nad polsko-skandynawskimi relacjami w ruchu emancypacyjnym na przełomie XIX i XX w. [Program: Norway Grants].

 • 8-12. grudnia 2014 r.

  Staż szkoleniowy związany z pracą zespołu kierowanego przez prof. Marka Tomaszewskiego z Instytut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO), prowadzącego badania nad polsko-francuskimi związkami kulturalnymi w dwudziestoleciu międzywojennym [Program: Erasmus+].

 • 6-10. czerwca 2016 r.

  Staż szkoleniowy w Seminar für Slavistik/ Lotman-Institut für Russische Kultur na Ruhr-Universitat Bochum (Niemcy) związany z pracą zespołu kierowanego przez prof. Mirję Lecke nad literackimi i kulturalnymi związkami polsko-niemieckimi w XIX w. [Program: Erasmus+].

ZOBACZ WIĘCEJ

Publikacje

Nagrody i wyróżnienia

Publicznie wyrażone uznanie dla osiągnięć, takich jak publikacja monografii czy tomu pokonferencyjnego, stanowi ważne źródło satysfakcji zarówno z indywidualnej pracy badawczej,
jak i z grupowej pracy naukowej. Zachęca również do podejmowania nowych wyzwań intelektualnych, poszukiwania nowych tematów badawczych i współpracy z naukowcami o podobnych zainteresowaniach.

ZOBACZ WIĘCEJ

Używamy plików cookies... Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.